Slaapspeciaal­zaak Slapen doe je Zo

Ga naar website →
Ampèrestraat 3, 3861 NC, Nijkerk, Nederland
033-2465316, info@slapendoejezo.nu
Maandag Gesloten
Dinsdag 10.00 - 17.30 uur
Woensdag 10.00 - 17.30 uur
Donderdag 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag Gesloten

De mogelijkheid tot maatwerk zorgt er voor dat we werkelijk nooit vastlopen in het advies naar onze klanten. Dit vinden we prettig want de wensen van de klant staan bij Slapen doe je Zo altijd voorop. Nederlandse nuchterheid met een no-nonsens aanpak zorgen ervoor dat we graag samen met de consument naar de Hml Bedding producten lopen om te kijken hoe we aan de wensen van de consument kunnen voldoen.

Paul & Jacqueline

Na een jarenlang contact werken we sinds 12 maanden samen met Paul en Jacqueline van Slapen doe je Zo… in Nijkerk. Een mooie, ruim opgezette slaapspeciaalzaak waar we een hele mooie plek hebben gekregen tussen de andere merken. Maatwerk past ze als geen ander, een bed moet naast mooi zijn ook passen bij de consument. Dat weten ze precies bij Slapen doe je Zo...

Mark van de Laarschot, Hml Bedding ambacht & maatwerk

Verzorgingsgebied

De naam Nijkerk betekent Nieuwe kerk. Eerder meende men dat deze naam sloeg op de herbouw van een kapel die in 1221 door een brand zou zijn verwoest, afgaand op een verklaring van een 16e-eeuws Nijkerks pastoor. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de "nieuwe kerk" gesticht werd als dochterkerk van die van Putten, in elk geval vóór 1313.

Nijkerk was als grensplaats van het Hertogdom Gelre met het Sticht (Utrecht) regelmatig strijdtoneel, en in 1412 werd het dorp geheel verwoest in een uitloper van de Arkelse Oorlogen. Om herhaling te voorkomen gaf hertog Reinoud IV van Gelre Nijkerk op 27 maart 1413 stadsrechten en vrijstelling van tolgeld, onder de voorwaarde dat de nieuwe stad zich op eigen kosten zou ommuren. Deze formulering was door de hertogelijke kanselarij overgenomen uit oudere stadsrechten, en werd niet meer letterlijk uitgevoerd omdat stadsmuren in 1413 militair nutteloos waren geworden. Het werden aarden wallen, en de poorten werden van hout.

Nijkerk heeft in de geschiedenis een aantal keren te kampen gehad met rampen. In 1421 brandde de kerk af. Bij de stadsbrand van 1540 brandde de stad vrijwel geheel af.

Arent van Corlaer uit Nijkerk stichtte in 1662 de Hollandse kolonie Schenectady in Nieuw-Nederland, de huidige staat New York in de Verenigde Staten. Nijkerk onderhoudt nog steeds vriendschappelijke betrekkingen met de stad Schenectady.

Van 1749 tot 1759 werd het godsdienstig leven beheerst door de Nijkerkse beroeringen, een voorbeeld van de opwekkingsbeweging in de 18e eeuw. Kerkdiensten werden verstoord door kerkgangers die hun geloofsgenoten opzweepten tot extatische uitingen van inkeer en berouw. Stadhouder Willem IV verbood deze uitingen.

Nijkerk bloeide in de 18e eeuw. De stad leefde van tabaksteelt, handel, en glasblazerijen, en was in 1795 de grootste stad van de Veluwe. Dit is goed te merken aan de architectuur. In die tijd zijn veel mooie herenhuizen gebouwd in het huidige centrum. In Gelderland had alleen Arnhem een grotere omvang.

Ook vonden er overstromingen plaats vanuit de Zuiderzee; onder andere op 13 en 14 januari 1916.

In mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Om de Duitse opmars te vertragen werd Nijkerk, dat aan een belangrijke route van Duitsland naar West-Nederland ligt, geëvacueerd en vervolgens door het Nederlandse leger beschoten.[2] De evacués werden enkele dagen ondergebracht in Putten en Harderwijk.

Plaatsen in de omgeving van Nijkerk zijn onder andere: Diemen, Het Woud, Amersfoort, Leusden, Baarn en Voorthuizen.